Omni inifrån

Omni: Lägg minst 5 procent av arbetstiden på att lära er AI!

På Omni pågår en lång rad utvecklingsprojekt och satsningar kring AI, utlöst av lanseringen av ChatGPT 3.5 den 30 november 2022.

– Det finns helt klart ett före och efter den dagen. Det var då vi alla för första gången verkligen förstod hur generativ AI kommer att revolutionera allt. Vi hade försökt förstå det tidigare, men med ChatGPT 3.5 blev det kristallklart att generativ AI kommer att förändra nyhetsindustrin som vi känner den, säger Markus Gustafsson, chefredaktör, VD och medgrundare på Omni.

Generativ AI betraktas på Omni som en händelse lika transformativ som digitaliseringen i sig.

– Det kommer att genomsyra och förändra allt, säger Markus Gustafsson.

– Generativ AI öppnar helt nya möjligheter för produktutveckling och förändrar den redaktionella arbetsprocessen i grunden. Det kommer säkert att radikalt förändra användarbeteendet över tid; vi kanske inte ens behöver traditionella nyhetsdestinationer framöver.

På Omni investeras det i nya tekniska lösningar som tar tillvara på möjligheterna med generativ AI. Men enligt Omni är egentligen inte det som är det viktigaste just nu.

– Det viktigaste är att vi mentalt anpassar oss och att alla på Omni blir experter på att använda den nya tekniken och de möjligheter den erbjuder, säger Markus Gustafsson.

Inför 2024 fattade Omni beslutet att försäkra att alla anställda faktiskt investerar tid i kompetensutveckling inom AI. Likt andra årliga mål om intäkter, trafik och betalande medlemmar, har nu även målet att alla anställda ska lägga minst fem procent av sin arbetstid på personlig utveckling inom AI införts.

– Egentligen borde målet vara högre, men vi börjar här, med en nivå som är genomförbar för alla.

För närvarande går tio medarbetare ett AI-pilotprogram, som syftar till att göra Omnis redaktörer till AI-virtuoser. Förutom själva promptingen så går utbildningen ut på att skola joúrnalisterna till att själva kunna bygga verktygen de vill använda.

– Det är win-win. Förutom att vi blir prompt masters så får vi en rad riktigt coola verktyg. För bara 1,5 år sedan var detta inte möjligt. Men nu är vi här, säger Calle Sandstedt, redaktionschef på Omni.

Under Omnis redaktionella konferenser och utbildningar har det nästan blivit ett mantra att alla måste vidareutbilda sig inom AI.

– Att som journalist lära sig generativ AI, till exempel att kunna ge effektiva instruktioner (prompta), är den viktigaste investeringen du kan göra för din egen utveckling. Det är inte bara viktigt, det kommer att vara helt avgörande för allt vi gör framåt, säger Calle Sandstedt.

Ian Vännman, som också är medgrundare av Omni, påpekar att många företag nu är för teknikfokuserade när det gäller AI och missar det stora behovet av kompetens- och kunskapsutveckling.

– Tänk dig att du har fått tusentals trainees, eller hur många du vill, till ditt företag. De kan nästan lösa allt du vill, men du måste ta hand om dem, lära känna dem och ge dem mycket tydliga instruktioner. Det är vad vi nu har fått med ChatGPT, förklarar han.

Han exemplifierar med programmering, där en novis idag på egen hand kan åstadkomma vad som igår krävde en erfaren utvecklare.

– Plötsligt har avancerad utveckling blivit tillgänglig för många fler, och dessutom till en betydligt lägre kostnad.

Omni inifrån. En blogg om det inre livet på Omni, om vårt nyhetsarbete, om våra utvecklingsprojekt och om våra planer framåt. – Markus Gustafsson, chefredaktör.