Omni inifrån

2023 är ett år med många namn

Det snällaste ordet vi i mediebranschen kan använda när vi beskriver år 2023 är ordet utmanande. Utmanande ekonomiskt, utmanande nyhetsmässigt, utmanande i omvärlden och dessutom en hel industri som utmanas av generativ AI.

Många skulle nog kalla 2023 för ett riktigt skitår.

För oss på Omni är det i tider som dessa som vi är som allra bäst.

* * *

”Vi vill utmana människor till nya perspektiv om världen, varandra och sig själva”.

Så lyder Omnis purpose, eller syftet som vi säger på svenska. Det är för att göra detta som vi finns, det är för att vi tror på detta som vi går till jobbet (här finns en liten film om den saken).

Just ordet utmana, som i vårt purpose, är väldigt mycket Omni. Vi brukar beskriva vårt team-DNA som ”att utmana status quo”. Men vi gillar också det motsatta, nämligen att bli utmanade. Det är när vi utmanas som vi utvecklas och blir som allra bäst.

Pandemin är ett bra exempel på det. Den fick oss att på bara en dag ställa om hela Omnis organisation till ett nätverk av satellitredaktioner runt om i Sverige och världen. Det innebar starten för en work-from-anywhere-policy som sedan dess med framgång lever kvar på Omni.

Bara några månader efter pandemins utbrott lanserade vi också det lyckade supporterinitiativet Omni Vän och strax därefter relanserade vi Omni Ekonomi som en premiumtjänst. Det visade sig vara flera avgörande lyckodrag för oss, som vi förmodligen inte hade förmått oss att göra om vi inte hade blivit svårt utmanade där och då.

Lite så brukar det vara med vår nyhetsbevakning också. När det är som allra svårast och som allra mest utmanande, det är då som Omnis och Omni Ekonomis redaktioner är som allra bäst. Det är då vi hittar våra superkrafter. Det är då vårt nyhetsmaskineri blir ostoppbart i snabbhet, i att ge nyhetsöversikt och i att ge flera perspektiv. Och numera också, sedan Omni Mers lansering, i att ge förklaring och fördjupning.

År 2023, med en värld som står i brand och där hat och polarisering ökar på det mest kusliga vis, har vi utmanats till att inte låta nyhetsmaskineriet vila en endaste dag. Omnis superkrafter har behövts för att bevaka den ena nyheten svårare än den andra.

Läsarnas gensvar har inte låtit vänta på dig. När Novus i höstas undersökte nyhetskonsumtionen i Sverige hade Omni klättrat till att vara en av de allra största digitala nyhetstjänsterna. Bland de som är under 35 år intar Omni tredjeplatsen för vilken nyhetssajt eller nyhetstjänst de använder oftast, endast Aftonbladet och SVT är större. I den totala gruppen, alltså i åldern 18–84 år, placerar sig Omni som femte störst. Det innebär större än såväl TV4 som Sverige Radio och Svenska Dagbladet.

Den ekonomiska utvecklingen i världen, och hur det har påverkat annonsmarknaden, har förstås utmanat oss på Omni som hela mediebranschen ett år som detta. Men precis som under pandemin har det också utmanat oss till att tänka om, att tänka annorlunda. Vi har under denna tid gått all-in på att bygga upp vår tjänst för förklarande och fördjupande journalistik, Omni Mer. Samtidigt har vi också investerat i att fortsätta utveckla systerappen Omni Ekonomi, som också den är en premiumtjänst.

Omställningen av affären har gått väldigt, väldigt bra. Vi har nu ungefär 30.000 betalande medlemmar och när vi prognostierar 2024 så ser vi att användarintäkterna är på god väg att stå för hälften av intäkterna framåt. Att vi, just för arbetet med Omni Mer, i år också utsågs till ”Årets Innovation” var precis den utmärkelse som mina kollegor på Omni var värda för deras lika unika som fantastiska prestation.

Som om utmaningarnas positiva påverkan på Omni inte är nog, så avslutas året med en utveckling i samma genre även för vår ägare Schibsted. De har beslutat sig för att splitta bolaget Schibstedkoncernen i två delar, där nyhetsverksamheten tas av börsen och blir 100 procent stiftelseägd. Även detta som en konsekvens av utmaning, nämligen att man har haft svårt att få aktiemarknadernas gillande kring bland annat framtidsinvesteringar i nyhetsmedier.

Vi är mycket, mycket glada för denna nya ägarkonstellation. Dessutom inte så lite stolta över att ha en både smart och tydligt purpose-driven ägare. I sak innebär det att Schibsteds nyhetsmedier, Omni inkluderade, står ännu mycket starkare inför framtiden. Vi får en ekonomiskt exceptionellt stark och långsiktig ägare, god för åtskilliga miljarder norska kronor. I sak innebär det förstås mycket goda möjligheter till fortsatta investeringar i tillväxt och innovation.

* * *

2023 har på många sätt varit ett skitår, särskilt sett till hur omvärlden utvecklar sig. Men vi är i alla fall stolta på Omni över hur vi har hanterat det, mitt i allt det svåra. Vi har utvecklat våra superkrafter, vårt nyhetsmaskineri har om möjligt blivit ännu bättre och vi har även utvecklat våra affärer.

Och det kommer att behövas, tro mig.

Inget tyder på att 2024 kommer att bli ett mindre utmanande år, varken i omvärlden eller för nyhetsutvecklingen.

Omni inifrån. En blogg om det inre livet på Omni, om vårt nyhetsarbete, om våra utvecklingsprojekt och om våra planer framåt. – Markus Gustafsson, chefredaktör.