Omni inifrån

Därför inför vi ett nytt annonsformat i Omni

I dagarna kan du komma att se ett helt nytt annonsformat i Omni. Även om formatet är nytt i Omni, så är det inte nytt i sig – utan ett format som idag finns hos de flesta större svenska och internationella nyhetsmedier. Formatet kallas på annonsspråk ”takeover” och visas över hela skärmen ibland när du startar appen.

Detta format har länge varit mycket efterfrågat av våra annonsörer. Att vi nu, slutligen, inför annonsformatet beror på tre saker.

Den första anledningen, och den är nog den viktigaste, är att när vi började titta på detta format för ett stort antal år sedan så fanns stor ovana kring formatet, som då var ovanligt hos nyhetsmedier. Därför valde vi då bort det. Nu är formatet istället väl inövat hos läsare av nästan alla nyhetsmedier och annonstypen är nästan lika naturligt som reklamen innan man tittar på bio. Just liknelsen med bioreklamen passar formatet väldigt väl, då det är något man ser innan man tar del av upplevelsen.

En andra orsak till att vi har väntat med formatet är att vi ville ha möjlighet att styra bort annonstypen för de användare som absolut inte vill ha det. Genom möjligheten till ”annonsfritt”, för de som väljer den versionen av Omni Mer, så är detta idag möjligt.

En tredje och högaktuell orsak är förstås den allmänna konjunkturen och det svåra läget det innebär på annonsmarknaden. Alla mediebolag, även Omni, upplever stora utmaningar på annonsmarknaden och vikande annonsintäkter. Vi måste då göra allt vi kan för att försäkra oss om fortsatt finansiering av vår nyhetsförmedling. Omni och Omni Ekonomi har 45 medarbetare, varav 30 är journalister som står för nyhetsbevakningen dygnet runt, veckans alla dagar. Intäkter behöver vi alltså, oavsett om det är från annonsintäkter eller användarintäkter från Omni Mer och Omni Ekonomi.

Till alla annonsörer som läser detta kan vi berätta att våra första tester med vårt nya format har gett helt fantastiska resultat rent effektmässigt. Lägg där till att ni med formatet når Sveriges mest framåtlutade nyhetspublik, nämligen de fantastiska Omni-läsarna.

/Markus

Omni inifrån. En blogg om det inre livet på Omni, om vårt nyhetsarbete, om våra utvecklingsprojekt och om våra planer framåt. – Markus Gustafsson, chefredaktör.